Isten hozott az Ébredés Portálon

Mai napi áhitat

(Másoláshoz, letöltéshez vegye fel a kapcsolatot a szerzővel.)


MIT TESZEL AZ "ÁMEN" UTÁN?
Az önvédelem titkai c. könyv negyedik kiadásának nyomdába kerülésével egyidejűleg elkészült az új könyv, mely kicsit formabontó kiadvány lesz a keresztény könyvek között. Egészen biztosan, hogy lesznek akik nagyon fogják szeretni, de lesznek bizonyára olyanok is, akik túlságosan "találva érzik magukat" a könyv elolvasása után, hiszen olyan dolgokról szól amelyekről nem szoktak beszélni a keresztények általában, a kereszténység ezt "jóindulatúan" kihagyja a konferenciatémák közül ám a hétköznapokban százak, ezrek életében okoz mély és fájdalmas sebeket. De a könyv mégsem csak ezeknek a sebeknek a feltárásáról beszél. Egy lehetséges megoldást is mutat a helyes istenkép kialakítására, talpra állásra.

Királyod jön el hozzád
Királyod jön hozzád - ismeritek a történetet és a próféciát amely beteljesedett a virágvasárnapi eseményekben. Igen. Jézus bevonul Jeruzsálembe. A Király - szamárháton, szálló porban, egyszerű ruhában, és milyen csodálatos, hogy ennyi ember felismerte, hogy Ő a Király, ugye? De vajon felismerték Őt valóban? Vajon felismerjük ma Őt, Aki értünk lépett át Jeruzsálem kapuján?


Végre elérkeztünk oda, amiért Ruth Könyve megíratott. Láthattuk az Istentől eltávolodó ember útját, a megtérés, a visszatérés, az alázat útját az áldáshoz, a szövetségkötést, s most pedig a csodát... azt, amiért érdemes élni. A csodát, ami a tiéd is lehet!

Naomi és Ruth történetének harmadik része további összefüggéseket mutat az Istenhez térés, az Isten iránti engedelmesség és ennek áldásáról szóló tanításban. Egyikük története egy „visszatérés az Úrhoz” történet, a másikuké pedig (Ruthé) a „megtérés a pogány, Istentől távoli ember” életében.
Megtérés az Istentől való eltávolodásból, illetve megtérés a hamis istenségek szövetségéből az Élő Istenhez...
 Az előző szakasz kapcsán arról beszéltem, hogy Naomi hogyan tért vissza az Úrhoz, hogyan tapasztalta meg az áldást, szinte azonnal, hogy visszatért. Nem egyedül tért vissza, vele jött Ruth is, aki tulajdonképpen most ismerkedik Istennel,mint önálló ember, Isten áldására utalva, s rögtön egy másik emberről is gondoskodnia kell.
 Naomi tragédiájával kezdődik Ruth könyve, ám ez a tragédia, mint tudjuk: áldássá válik, áldásul lesz nékik a nagy keserűség, ahogy fogalmazza az Ige. Hogyan jut el a teljes tragédiából a teljes áldásba egy élet, milyen tanulságokat lehet összegyűjteni belőle a saját életünkre nézve? Naomi és Ruth története nem csupán két ember csodálatos és megható története, hanem életutak története, amelyek paradigmák, életutak története a mélységből a célba érkezésig.
 A világban gyakran néznek ránk keresztényekre úgy, mint akik „elrugaszkodnak a realitásoktól”, úgy mint akik nem mernek szembenézni a tényekkel és ezért a vallásba menekülnek. Isten a Bibliában győztes életet ígér, győztes életről beszél, Szabadítóról beszél, de sok keresztény életét amikor nézi a világ azt mondja: „nem látom ezt a Szabadítót”, „nem látom, hogy az életed győztes lenne”, és joggal mondja ezt.