Carey, William

Noha a protestáns misszió 100 évvel William Carey előtt elkezdődött, mégis őt nevezik a modern misszió atyjának. A korábbi misszós törekvések országon belüli vagy gyarmati területekre irányultak. Carey látása különbözött ettől. Meggyőződése volt, hogy az evangéliumot, Isten igéjét a világ minden területén hirdetni kell.
Paulerspuryben egy kis angliai faluban született 1761 augusztus 17-én. Tizennégy éves korában már cipészként dolgozott. 18 éves volt amikor Isten akarata alá rendelte életét és szakítva addigi életmódjával, új, a Biblia igazságaira alapozott életet kezdett. Élénk intellektusát felhasználva megtanulja a latin, görög, héber, olasz, francia és német nyelvet.
1787-ben avatták fel baptista lelkipásztorrá. A belső kényszer hajtotta a világmisszió felé.
1792-ben az Ézsaiás 45:2-3-ból prédikált. A prédikáció egyik jellegzetes mondata mai napig megmaradt: „Várjatok nagy dolgokat Istentől és vállalkozatok nagy dolgokra Istenért.” Ez a mondat
tényleg elérte hatását elsősorban Carey életében. Mindig felidézte magában ugyanakkor ékesszóló misszióra felhívó szolgálataiban is többször elmondta.
1792-ben megalakult a Baptista Misszionáriusok Szövetsége. A tagok tagdíjat fizettek, hogy támogassák a szövetséget. Carey, mint a szövetség egyik tagja a következő évben elhajózott Indiába. Ez volt első külfőldi küldetése.
1799-ben csatlakozott William Wardhoz és Joshua Marshmanhoz. Megalakitották hármójuk szövetségét, ami Serampore Trio néven vált ismerté. 26 gyülekezetet inditottak el és 126 iskolát hoztak létre.
1832-ig negyven indiai nyelven jelentetik meg a Szentírás egyes könyveit. Carey nyelvtanokat, szótárakat szerkeszt, megalapítja a calcuttai botanikus kertet. Létrehozták az első indiai kórházmissziót, szemináriumot és indiai leányiskolát. Megjelentettek egy időszakos újságot bengáli nyelven. Sokat dolgozott azon, hogy az alapvető emberi jogokat a társadalom minden tagja tiszteletben tartsa, ezért nyíltan felszólalt a kínzások
és csonkítások ellen.
Munkatársai segítségével eléri, hogy a hatóságok 1829-ben betiltják a szutit (özvegy-égetést).
Carey 73 évesen 1834. június 9-én Seramporeban (India) halt meg. Megnyitotta az Indiába vezető ajtót a következő generáció misszionáriusainak. Kivételes személyiség volt, mindenképpen példaértékű. Amit Carey által a keresztyén misszió adott Indiának, azt ezekkel a szavakkal lehetne összefoglalni: iskolák, kórházak, szociális segítség, örömhír...
Időrendi tábázat William Carey életéről
1761. augusztus 17-én született Paulerspuryben.
1777-ben egy cipészkereskedésben gyakornok.
1779. február 10-én egy közös imaalkalom hatására élete gyökeresen megváltozik.
1783. október 5-én hite vallomására Mr. Ryland alámerítette.
1786 augusztus 10. Olney-ban elhívást érez az misszióra.
1792. publikálja az „An Inquiry” c. pamflettjét. Ugyanebben az évben október 2-án Angliában megalakul a Baptista Misszionáriusok Szövetsége.
1793-ban mint a szövetség egyik
tagja a elutazott első külfőldi küldetésére Indiába. November 11-én érkezett Calcutta városába.
1796-ban egy megtért portugált merít be.
1800. december 28-án bemeríti az első bengáli megtértet.
1801. február 7-én befejezi az Újszövetség bengáli nyelvű fordítását.
1803. önellátó missziós szervezetet alapít.
1807. az egyesült államokbeli Brown University kinevezése alapján a teológiatudományok doktorává avatják.
1808. kiadja az Újszövetséget szanszkrit nyelven.
1809. június 24-én befejezi a teljes Biblia bengáli nyelvű fordítását.
1811. elkészül az Újszövetség marathi nyelvű fordítása.
1815. elkészül az Újszövetség punjabi nyelvű fordítása.
1818. kiadja az Ószövetséget is szanszkrit nyelven.
1920. elkészül az Ószövetség is marathi nyelven.
1821. Seramporeban megnyitják a főiskolát, ahol misszionáriusokat és bibliafordítókat is képeztek.
1825. befejezi a Bengál-Angol nyelvű szótárt.
1826. a kormányzat kitüntette az oktatásban tett erőfeszítéseiért.
1829-ben a
hatóságok betiltják a szutit (özvegy-égetést)
1834. június 9-én halt meg Seramporeban.

Tags: 
Értékeld a cikket: 
No votes yet