Ige és Szentlélek

Szentlélekről minden meghatározás, megközelítés az ember oldaláról csupán bizonyos határig mehet, az ismereteink határáig, a képességeink határáig, az átélt tapasztalatok határáig. Épp ezért az alábbi tanításban nem az ember oldaláról, hanem a Szentlélek Maga kijelentésének oldaláról szeretném áttekinteni (a teljesség igénye nélkül) amit az Igén keresztül a Szentlélek Isten Önmagáról mond vagy Önmagából megmutat. Természetesen az itt olvasottak meg sem közelíthetik mindazt a hatalmasságot, mindazt a kincset, értéket, erőt és szeretetet amely Általa megnyilvánulhat felénk, de átfogó képet ad, s reménység szerint segít a jobb megismerésében.

Először egy példával kezdeném. Egyszer azzal a kérdéssel fordultak hozzám, hogy miből van a Szentlélek? A kérdés nem olyan butaság, mint gondolnánk. A Szentléleknek nincs „anyaga”.
Nincs anyaga a Szentléleknek, mert nincs halmazállapota, mert nem részecskékből álló halmaz. Ha ezt a termet
nézzük, akkor meg tudjuk határozni, hogy mennyi a szerves, mennyi a szervetlen eredetű szilárd halmazállapotú dolog, ugyanezt elmondhatjuk a folyékony halmazállapotú dolgokról is, és meg tudjuk határozni, hogy mennyi „légnemű” halmazállapotú dolog van a teremben. Ezzel ezeket összeadva a termet teljesen kitöltjük. Csakhogy igaz, hogy a teljes terem minden légköbmilliméterét leírtuk így valahogy, de Isten jelen van ebben a teremben mégis, ezt tudjuk. A levegőnek egy része van itt jelen. A halmazállapot mindig ezt jelenti: egy adott tulajdonságú elemi részecskék halmaza.
A benned és bennem levő levegő a levegőnek egy része. A teremben levő a levegő másik része. A teremben levő Szentlélek azonban nem az Isten egészének a része, mert Istennek sincs halmazállapota, nem részecskékből áll, tehát nincsenek elemi részei sem, így a teremben levő Isten, ugyanúgy ahogy a benned levő Szentlélek az Istennek nem egy része, hanem Maga az Isten személye.

Ha így tekintek az Igére, akkor megállapíthatom, hogy egy-
egy Igében nem valami van a Szentlélekből, nem valami van Istenből, nem Isten lényéből egy darab, hanem maga az Isten teljes valójával és teljes tekintélyével áll mögötte. Ha egy bölcs mondást mondok Einsteintől, az Einstein bölcsességének egy darabja, mert Einstein bölcsessége véges, ennek egy mondat tényleg csak egy darabja lehet. Ha egy Igét olvasok fel a Bibliából az nem Isten bölcsességének egy darabja, mert Isten bölcsessége nem véges hanem végtelen és Isten nem osztható részecskékre, darabokra, hanem Minden egyes Igén keresztül Isten egész valója és tekintélye, egész személye szól hozzám.

Ha kapsz egy Igés kártyát, sokan gondolják úgy, Isten bölcsességéből kapsz egy kis darabot, Isten beszédéből kapsz egy kis darabot. De nem így van: Mivel sem Isten bölcsességének, sem Isten Szentlelkének sem magának Istennek nincsenek „darabjai”, hanem ott abban az Igében maga az egész, végtelen hatalmú Isten egész Szentlelke által áll veled szemben és szól hozzád minden szeretetével (és nem egy darabkájával)
minden bölcsességével (és nem egy darabkájával) minden figyelmével és gondoskodásával és szeretetével és hatalmával, nem ezek egy-egy darabjaival.
Amikor megállít a rendőr az Úton, kezét felemelve azt mondva „állj!”, nem annak a rendőrnek engedelmeskedsz, hanem a mögött az egy szó mögött egy hatalom áll.
Ezt fontos tudni mindenekelőtt, hogy így tiszteljük az Igét, amiről beszéljünk, s minden egyes Igében Őt magát lássuk meg. Ott és akkor amikor olvasod azt az egyetlen egy Igét, nem Isten egy darabját tapasztalod meg, nem Isten egy részecskéje szól hozzád, hanem az egy és oszthatatlan Isten egész valója.
A következőkben azt nézzük meg, hogy Isten Szentlelke milyen kapcsolatban van az Isten Igéjével, hogy jelenti ki magát az Igén keresztül, a hirdetett Igén keresztül és a testet öltött Igén keresztül.

Isten az írott Igén keresztül
Mivel az Isten Lélek, (Szellem) ezért nem tudjuk úgy megismerni Őt, hogy megnézzük hogy néz ki, úgy sem, hogy kitapogatjuk milyen, sehogy máshogy egyedül úgy, hogy
Ő Maga mit jelent ki Magáról, magából mit mutat meg általunk is felfogható módon, a mi kommunikációs tapasztalati csatornáinkon keresztül.

Egyik ilyen megnyilvánulási formája az Írott Igén keresztüli Önmaga kijelentése. Nézzük meg, hogy a Szentlélek hogy jelenti ki magát az Igén keresztül, hogy használja az Igét, hogy inspirálta az Igét.
Isten a munkájához sosem hagyja figyelmen kívül azt akire a munkája irányul. Amikor embert teremtett, akkor tudatosan teremtette úgy, hogy az élet lehelete által megelevenedhessen. Amikor az Írott Igét a Szentlélek kijelentette, tudatosan használt ehhez embereket, hiszen emberek számára kellett érthetővé válnia az Igének amit mond. Ezeket az embereket nem gépiesen, robotként használta, hiszen Istennek meg volt a hatalma és meg is van arra, hogy azt mondja amit akar és ehhez még eszközt se kelljen használnia, azonban kérdés, hogy akkor számunkra ez hallható lesz-e?
Mit hallottak a Szentlélekből az emberek ami előtt betöltötte volna őket pünkösdkor? Egy szélroham
szerű zúgást. Istennek azonban van hatalma megnyilatkoznia a betöltekezés előtt is hallható módon: lásd Saul a damaszkuszi úton, ezt azonban csak Saul hallotta, csak benne tudatosodott. Ahhoz, hogy más is hallja, be kell töltenie Istennek az embert vagy az embernek el kell mondania amit Isten kijelentett, vagy le kell írnia azt. Isten tehát amikor kijelenti magát, használja az embert magát.
Példa: üvegablakok. Egyenként egy-egy darab színes üveglapocska, összeillesztve azonban az egész Isten jelenik meg mint Kijelentett Isten általa.
Hogyan használta Isten azokat akiken keresztül kijelentette magát, vajon mennyire hiteles az amit Isten mondott, mennyire számít az ember, akit használt, milyen mértékben isteni és milyen mértékben emberi alkotás az Ige?
Erre megint hoznék egy példát: amikor egy fuvolaművész előad egy csodálatos darabot, akkor a közönség kit hallgat? Kinek a neve szerepel a plakátokon? A fuvoláé vagy a fuvolistáé? Ki az akit a közönség megtapsol? Ki az akinek a teljesítményét elismeri a
közönség? Előfordult-e szerinted valaha, hogy a fuvolista szándékát vagy a kottáját vagy a kotta szerzőjét akár megkérdőjelezték volna vagy becsmérelték volna azért, mert a fuvola nem ember és fémből van és nem tud zenét írni, nem ért a kottához, tehát amit hallottak tőle, az semmiképp sem lehet a fuvolista műve vagy a zeneszerzőé akinek a szándékát a fuvolista adta át a játékával?
Az ihletés magyar szóban benne foglaltatik a lehelés, a lehelet kifejezés is. Ha megnézzük a 2. Timóteus 3.16-ot, ott szöveghűen egészen pontosan azt olvashatjuk, hogy a teljes írást Isten lehelte...

De természetesen minden állítást bizonyítani kell. Azt, hogy az autóépítő jó autót épít, használhatót, érvekkel is bebizonyíthatja de legegyszerűbb ha beleül és használja. A Szentlélek Kijelentését az Igén keresztül a használata bizonyítja, azaz az Isten által leírt szavak mögött ott kell lennie Isten hatalmának. Hogy milyen mértékben van jelen, megtudjuk milyen mértékben van jelen a Szentlélek az Írott Igében. (Mene mene
tekel u parszin – olvashatjuk Dániel könyvében a falra írt szavakat, melyek isteni ítéletet jelentettek Belsazár király életére, ami beteljesedett még azon este.)
A Szentlélekről beszélünk tehát és máris megértettünk valamit: az Isten Igéje nem más, mint a biblia „hangszerén” keresztül a Szentlélek csodálatos szimfóniája. Ha olvasod, nem könyvet olvasol, hanem a teljes íráson keresztül, annak minden darabján keresztül a Szentlélek leheletét hallod, maga a Szentlélek szól hozzád, Isten teljessége, minden hatalmával.

Isten a hirdetett Igén keresztül
Nézzük, hogyan „szólal meg” a Szentlélek, miben különleges az Ő szimfóniája, hogy ismerhetjük Őt meg a hirdetett Igén keresztül? Azaz mit tudunk meg a Szentlélekről a hirdetett Igén keresztül? Hogy nézett ki ez az Ószövetségben?
Mivel nem elsősorban a Bibliáról és nem elsősorban az Igehirdetésről akarok beszélni, hanem a Szentlélekről, ezért nem a prédikálásról szeretnék írni, hanem magáról arról a jelenségről, ahogy a Szentlélek embereket használ.

A Szentlélek tehát nem egy állandó passzív szöveget adott amin keresztül kijelenti Magát és szól, hanem a Szentlélek folyamatosan aktív állapotban van, a cselekvés a „lételeme”. Csodálatos nyelv a magyar, hiszen az Ige – amelyről előbb beszéltünk is cselekvést lejöl. Az írott kijelentésen keresztül is aktív, de van az Ő aktivitásának más formája is, amikor embereken keresztül cselekszik. A prédikációnak rengeteg eleme van: a prédikátor megjelenése, gesztusai, az orgánuma és a karaktere mind mind része a prédikációnak, mindet használja Isten, mint hangszert.
A Szentlélek amikor Önmagát prédikálja akkor sem pusztán arra kell gondolnunk, hogy emberek száján keresztül szó, hanem egyéb cselekedetekre is, melyeket embereken keresztül megnyilvánulva végez.
Isten célja, hogy minden emberen keresztül megnyilvánulhasson, hogy helyreállhasson a teremtettségi állapot, drága kapcsolat Istennel, ez a Szentlélek célja, ám a bűneset után ez megváltozott. Az Ószövetséget végigolvasva azonban azt látjuk, hogy nem
az emberiség egészét vette célba Isten, hanem egy embert, s rajta keresztül jelentette ki Önmagát, hatalmát, erejét, üzenetét.

Isten Szentlelke szólította meg Abrámot, Isten Szentlelke jelentette ki neki az Ígéret földjét, Isten Szentlelke közölte Mózessel az isteni akaratot, a kivonulás tervét és látta el Őt utasításokkal, a Szentlélek volt aki kommunikált az Isten embereivel.
A bírák könyvében már különösen közvetlen kapcsolat kezd kialakulni a Szentlélek és az ember között.
Bír.3.9.: Ekkor az ÚRhoz kiáltottak segítségért Izráel fiai, és az ÚR szabadítót támasztott Izráel fiainak, hogy megszabadítsa őket: Otniélt, Káléb öccsének, Kenaznak a fiát.
(10) Az ÚR Lelke szállt rá, és így lett Izráel bírája. Hadba vonult, az ÚR pedig kezébe adta Kúsan-Risátaimot, Arám királyát, és kemény kézzel bánt el Kúsan-Risátaimmal.
Bír.6.34: Ekkor az ÚR felruházta lelkével Gedeont, az pedig megfújta a kürtöt, és hadba szólította Abíezer nemzetségét
Folytathatjuk tovább az Igék felsorolását amikor a
Szentlélek különösen közel jön valakihez:
1.Sámuel 10.1, illetve
(6 )Akkor megszáll téged is az ÚR lelke, velük együtt prófétai révületbe kerülsz, és más emberré leszel.
(7 )És ha majd bekövetkeznek rajtad ezek a jelek, akkor tedd meg, amire módot találsz, mert veled lesz az Isten.
Nem sorolom tovább, hiszen láthatjátok. A Szentlélek az Ószövetségben sokféle képpen megnyilvánul, de egy mindegyik megnyilvánulásában közös: sosem áll. Sosem tétlen, sosem csupán „létezik”. Ő mindig AKTIV, mindig CSELEKSZIK.
KIVÁLASZT EMBEREKET, MEGRAGAD EMBEREKET, KIJELENTÉST AD EMBEREKNEK, FELKEN EMBEREKET, HATALMÁBA VESZ EMBEREKET, egy-egy embert, hogy rajta keresztül tudjon sokak számára bizonyságot adni Önmagáról, az Isten szeretetéről.
Különös példái vannak annak amikor a Szentlélek felindít valakit és az a valaki azt a kijelentést amit a Szentlélek mond neki – kimondja, megszólaltatja. Amikor a Szentlélek valakinek a szája által tud megnyilvánulni.
Milyen felemelő amikor egy próféta egyszer csak
előáll és azt mondja: Így szól az Úr, a seregek Ura: Ahogy Ézsaiás mondja (Ézs.10)
(23) Mert elhatározta az Úr, a Seregek URa, hogy elpusztítja az egész országot.
(24) Ezért így szólt az Úr, a Seregek URa: Ne félj népem, Sion lakója, Asszíriától, ha megver bottal, és rád emeli vesszejét, mint Egyiptom tette.
(25) Mert rövid idő múlva véget ér kárhoztató haragom, amely pusztította őket.
(26) Ostorral csapkodja a Seregek URa, ahogyan megverte Midjánt az Óréb-sziklánál. Vesszejével rácsap a tengerre, mint Egyiptomban tette.
(27) Azon a napon lekerül terhe válladról, igája nyakadról, a kövérség miatt leszakad róla az iga.
Micsoda erő van azokban a szavakban amikre a Szentlélek Jónást indítja: (Jón.3.4) Még negyven nap és elpusztul Ninive!
De van amikor a Szentlélek nem szavakkal beszél az Ószövetségben, hanem cselekedetekkel, egy-egy ember cselekedetei által: Jer.27.2 – amikor az Úr Jeremiáshoz szól, hogy vegyen fel egy jármot a nyakába és járjon-keljen azzal.
Összességében
elmondhatjuk, hogy az Ószövetségben a Szentlélek munkájára a kijelentés volt jellemző, a hatalommal és erővel megszólaló prófétai szó, s az amikor a Lélek megragadott egy-egy embert, kiválasztottat. Hogy a Szentlélek nem az Újszövetségben vált azzá akiként ott megnyilatkozik, arra Illés és Elizeus esete a nagyszerű példa. Illésen és Elizeuson keresztül a Szentlélek gyógyít, (sőt beszél Elizeus az Illésben levő Lélek kettős mértékéről is) ám ez nem arról szól, mintha a Lélek mérhető volna, hanem megnyilvánulásaiban akart még többet megtapasztalni a Szentlélekből Elizeus, hiszen a János 3.37-ben mondja Jézus a Szentlélekről ki azt az igazságot, s ugyanakkor Önmagáról is egyben, hogy: Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mert annak ő nem mértékkel mérve adja a Lelket.
Összegzésül tehát az Ószövetségben a Szentlélek folyamatos cselekedeteit látjuk, s a folyamatos cselekedeteket egy-egy emberen keresztül, Isten megragadottján keresztül, s minden alkalommal amikor a Szentlélek valakit felken,
valakit megragad, valakit prófétájává tesz: annak küldetést is ad, annak az élete megváltozik, annak a körülötte élő emberek felé különleges felelőssége van.
Azonban a Szentlélek nem áll meg itt. Egy hatalmas változást készített és cselekedett meg, melynek a következő állomása amikor az Ige, az Isten Kijelentése testet öltött formában jelent meg.
Ahhoz, hogy megismerjük a Szentlelket, a legnagyszerűbb lehetőség megismerni Őt Jézuson keresztül, Aki a Szentháromság Isten személyeként egy az Atyával és egyenlő a Szentlélekkel, Isten személye, ahogy a Szentlélek Isten. Amikor Jézust nézed, akkor az Atyát és a Szentlelket is látod egyben.
A Testet Öltött Ige és a TestBE Töltött Ige
Isten a testté lett Igén keresztül
Isten Lélek (Szellem) és fizikai testben is megjelent, magára véve az emberi testet, s azt használva bizonyságtételre, vezetésre, gyógyításra, örömhír hirdetésre, Áldozat bemutatásra, elengedésre, és megdicsőülésre.
Mindaz tehát amit Jézus cselekszik érdekes módon nem más, mint az
Atya akaratának a Fiúban a Szentlélek általi megnyilvánulása:
Nézzük mit tesz Jézus: vezet, pásztorol, tanít, bölcsesség beszédét szólja, gyógyít, és dicsőíti az Atyát és elenged és az Atya megdicsőül benne.
Az Atya üzenete Jézusban a számodra és a számomra is az, hogy amit Jézus engedelmessége által megtapasztalt, ami megjelent benne, ami megnyilvánult rajta keresztül a Szentlélek által, azt Isten neked is és nekem is akarja adni a Szentlélek által. Mért vagyok ebben biztos? Ismerjük Jóel próféciáját: „Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak...”
A Szentléleknek tehát célja és szándéka, hogy ő aki a Fiúban testet öltött állapotban megnyilvánult, bennünk is megnyilvánulhasson, mindnyájunkban, hogy így vezessen bennünket Isten dicséretére, így lehessen bizonyság az életünk.

Isten lelkének (szellemének) azonban nem Jézus Krisztusban volt először és egyetlen-
szerűen találkozása az emberi testtel, hanem folyamatosan teszi.
Amikor Isten teremtette az embert, Élet lelkét lehelte az emberbe. Az embernek örök élete volt és személyes kapcsolata Istennel, de beengedte a bűnt az életébe.
Olvastam, hogy a prófétákat betöltötte Isten a lelkével, megragadta, de legteljesebben Jézusban vált valósággá, hogy mit tud tenni Isten Szentlelke egy emberi testen keresztül, ha az teljesen az Ő akaratába, hatalma szolgálatába van állítva és nem korlátozza a bűnben való fogantatás által az öröklött bűn.
A Szentlélek tehát „lebeg a vizek felett” amikor nincs számára nyitott emberi test, amelyen keresztül megnyilvánulhat. Amikor Isten az embert teremti nyitottá tette az embert, akinek még akkor öntudata sem volt amit elzárhatott volna, hiszen nem élt még, hogy leheljen bele Élő lelket. Isten Szentlelke a megszólítható embert mindig megszólította, de mindig csak egy határig tudott elmenni és ez a határ az emberben volt nem Őbenne.
Jézus kereszthalálával azonban átszakadt a
gát, a bűn gátja. Jézus kimondta a szót, hogy elvégeztetett. Ellőt a pillanattól kezdve egy különös korszak köszöntött el az emberiségre.
Kifizette érted a váltságot és a keresztfán bocsánatot szerzett, elégtételt a bűneidre. Rendelkezésére állhatsz a Szentléleknek, ahogy Jézus, odaadva magad Neki. Ezért volt Jóel olyan biztos a „dolgában”, azaz a Szentlélek előre jelentete már, milyen nagyszerű lehetőségek lesznek az ember és a Szentlélek kapcsolatában.
És Isten Szentlelke kitöltetik erre a világra, de Pünkösdkor mit látsz? Emberi testekbe! Isten Szentlelke emberi testeket keres, hogy megelevenítse. Isten Szentlelke nem lebeg, hanem keresi azokat akiket betölthet, akiken keresztül megnyilvánulhat. Nem csak azáltal, hogy kijelentést ad, nem csak azáltal, hogy vezetést ad, hanem Jézusban átszakítva a szellemünkben a bűn gátját, kész arra, hogy hatalmába vegyen és kész arra, hogy erővel, hatalommal nyilvánuljon meg rajtad keresztül él általad is.
A Szentlélek nem egy érzés, ami az apostolok számára
adatott, a Szentlélek alapvető igénye, hogy emberekben, benned és bennem lehessen, mert rengeteg elvégzendő munkája van benned és bennem, és általunk.
Az Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára teremtette, arra, hogy az ember dicsőítse őt. Azonban akik az Istent imádják, azoknak Lélekben és igazságban kell Őt imádniuk. Lélekben, belemerülve a Szentlélekbe, és a testet öltött Ige Győzelme által testbe töltve.
Ha nyitott vagy a Szentlélek befogadására, hatalommal és erővel, józansággal, és bölcsességgel, szeretettel jön.
S mért beszélek, mért hangsúlyozom annyira Jézus Krisztust, általa elvégzett engesztelést? Mert a Szentlélek -és ezzel fejezem be- Jézus tekintélye által cselekszik. Jézust jelenti ki. János Jelenések könyvéhez érkeztünk. A Szentlélek megragadja Jánost, az öreg tanítványt és még egy utolsó nagy csodát megmutat neki ezen a földön, hogy minden teljes legyen: A Lélek megragadja, s megmutatja neki a mennyben győztes Krisztust. Ez a Szentlélek célja az életedben, hogy te magad
is meglásd Őt és ott legyél vele Mindörökre.

Tags: 
Értékeld a cikket: 
5
Average: 5 (1 vote)