A Nagy Kígyó

Nagy kígyó
(Szikszai Béni közlése nyomán)
"Azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok." (Ézs.30.18.)

Abban az idôben, amikor még az amerikai ôserdökben és vad legelôkön nagyobbrészt indiánok voltak az urak, odakerült egy farmer család, hogy ott szerezzenek maguknak jobb életlehetôséget. Az indiánok fehérek iránti gyűlölete mérhetetlen volt, mert úgy tekintették ôket, mint akik elrabolják ôsi földjeiket. Ennek a gyűlöletnek különbözô vad formában adtak kifejezést. Annak a vidéknek a törzsfônöke, Nagy-Kígyó is vad gyűlölettel fordult a telepes család felé. Bosszuját úgy elégítette ki, hogy elrabolta a farmer csecsemôkorból alig felserdült leánykáját. Magával ragadta az ôserdôk mélyére és ott rejtegette az indián kunyhókban. Hiábavaló volt a farmer minden igyekezete, hogy Nagy-Kígyót és az elrabolt kislánykát megtalálja és az indián kezébôl megsz abadítsa.
Teltek-múltak az évek. Nagy-Kígyó nevelte a gyermeket és minden igyekezetével
azon volt, hogy a fehérek iránti gyűlöletet a szívébe oltsa. Sikerült is. A kis kékszemű leány vad félelemmel és irtózással gondolt minden fehér emberre.

Idôk multával a farmer nem tudván belenyugodni gyermeke vesztébe, nagy csapattal vette hajtás alá az ôserdôt és valóban ebbe a kerítôhálóba Nagy-Kígyó törzse is belekerült. Elfogták és vele együtt a kisleánykát is.
Nagy-Kígyó azonban tagadta, hogy a kisleány a farmer elrabolt leánya volna. Hiábavaló volt a farmer minden bizonykodása. "Bizonyítsd be, hogy a tied !" - mondotta Nagy-Kígyó. Odalépett a gyermekhez az édesanyja, a gyermek azonban sikoltva menekült tôle. Hiába volt minden becézgetés, mi nden bíztatás, minden ígéret, a gyermek nem akart tudni szüleirôl.

Nagy-Kígyó diadalmasan nézte jól végzett munkája eredményét. A gyermek szívébôl sikerült kiölnie a szülei iránti szeretet legutolsó cseppjét is. Ekkor az édesanyjának eszébe ötlött egy gondolat. Leült a harmónium mellé és egy kedves gyermekdalt kezdett játszani, amelyet valamikor
kisleányának sokat játszott. Ekkor különös dolog történt. A gyermek felütötte makacsul és vadul földre szegzett szemeit. Arca mindinkább felragyogott, majd éles sikoltással édesanyjához futott. Felismerte a dallam alapján édesanyját és kiszabadult Nagy-Kígyó hatalmából.

Ez a történet tulajdonképpen rólad szól. Te vagy az a gyermek, akit vad gyűlölôd, gonosz ellenséged elrabolt az atyai házból és vad idegenben szívedbe oltotta Atyád és az atyai ház iránti gyűlöletet és félelmet. Atyád azonban nem nyugszik bele, hogy elvesztél. Keres, kutat utánad, míg megtalál. Keres, míg megérkezik hozzád buzgó szerelmében és von, csalogat magához, hogy halálos gyűlölôd hatalmából az ô hűséges karjaiban találj nyugalmat és békességet. Ne légy olyan balga, mint ez a kisgyermek. Drága testvérem, ne rejtsd el makacsul és durcásan arcodat, semmit sem akarván tudni Istennek irántad való nagy szeretetérôl. Nem azért jött hozzád, hogy ártani akarna neked. Jól tudom, hogy a sötétség hatalma azt hitette el veled, hogy Isten
téged megvakítani, elbutítani, rabszolgává tenni akar.
Jól tudom, hogy minden gonosz ravaszságával azon van, hogy elhitesse veled, hogy a vallás ópium a népeknek, hogy az Ige arra való, hogy sötétséget borítson az ember elméjére. De az Istenre kérlek, ne higyj neki !

Figyelj csak fel, feléd, hozzád is eljut a csodálatos dallam, dicsôségesen és gazdagon. Ne zárd el a szívedet vakon, botoran. Ne fordítsd el orcádat e csodálatos szeretet elôl, ne higyj Nagy-Kígyó gyűlöletbôl fakadó szavának.
Isten szívébôl az a szeretet árad feléd, mely bölcsôdet ringatta, az a szeretet, mely föléd hajlott akkor, amikor még a bűn álmát gondtalanul aludtad. Az a szeretet, mely áldozott érted a Golgotán, már akkor, amikor még bűneidben vesztegeltél. Az a szeretet, mely szeretett tédeg, örök idôknek elôtte, mely a teremtés pillanatában is reád gondolt.

Nem ítélet, nem kárhoztatás, könyörülô irgalmas szív vár reád. Halld csak az Ur szavát: azért vár az Ur, hogy könyörüljön rajtad. Megesett rajtad a szíve,
fellángolt minden szánalma. Ne utasítsd el, ne maradj közönbös.
Fordulj hozzá, fuss felé, hadd ragyogjon fel arcodon és szívedben a dicsôült örökös öröm, a megváltottak, a hazataláltak hálatelt újjongása !

Értékeld a cikket: 
No votes yet