Igehirdetés

2013 évkezdéséhez egy nagyszerű igeszakasz a Királyok 2. könyve 1.része. Illés és Ahazjá király találkozása az Isten gyermeke és a világ találkozása, két karakter találkozása. Év kezdésekor számadáson, értékelésen vagyunk túl, s előre tekintünk, meghatározzuk, megerősítjük Istennel kötött szövetségünket, megerősítjük Iránta való elkötelezettségünket - ebben erősít és tanít nagyszerűen bennünket, Isten mai gyermekeit a tisbei Illés példája és karaktere.

Királyod jön el hozzád
Királyod jön hozzád - ismeritek a történetet és a próféciát amely beteljesedett a virágvasárnapi eseményekben. Igen. Jézus bevonul Jeruzsálembe. A Király - szamárháton, szálló porban, egyszerű ruhában, és milyen csodálatos, hogy ennyi ember felismerte, hogy Ő a Király, ugye? De vajon felismerték Őt valóban? Vajon felismerjük ma Őt, Aki értünk lépett át Jeruzsálem kapuján?


Végre elérkeztünk oda, amiért Ruth Könyve megíratott. Láthattuk az Istentől eltávolodó ember útját, a megtérés, a visszatérés, az alázat útját az áldáshoz, a szövetségkötést, s most pedig a csodát... azt, amiért érdemes élni. A csodát, ami a tiéd is lehet!
 Az előző szakasz kapcsán arról beszéltem, hogy Naomi hogyan tért vissza az Úrhoz, hogyan tapasztalta meg az áldást, szinte azonnal, hogy visszatért. Nem egyedül tért vissza, vele jött Ruth is, aki tulajdonképpen most ismerkedik Istennel,mint önálló ember, Isten áldására utalva, s rögtön egy másik emberről is gondoskodnia kell.
 Naomi tragédiájával kezdődik Ruth könyve, ám ez a tragédia, mint tudjuk: áldássá válik, áldásul lesz nékik a nagy keserűség, ahogy fogalmazza az Ige. Hogyan jut el a teljes tragédiából a teljes áldásba egy élet, milyen tanulságokat lehet összegyűjteni belőle a saját életünkre nézve? Naomi és Ruth története nem csupán két ember csodálatos és megható története, hanem életutak története, amelyek paradigmák, életutak története a mélységből a célba érkezésig.

Pages