Traktátusok

I. RÉSZ
A szentírásról, az Isten igaz beszédéről
l. Hisszük és valljuk, hogy a szent próféták és apostolok mindkét szövetségbeli kánoni iratai, Istennek tulajdon igaz beszéde, és azok kellő hitelessége önmaguktól van, nem emberektől. Mert maga az Isten szólott az atyákhoz, a prófétákhoz és az apostolokhoz, és hozzánk is szól még mindig a szent iratok által.

„Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a Te nevedben prófétáltunk-e, nem a Te nevedben üztünk-e ördögöket, és nem a Te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: Soha nem ismertelek titeket, távozzatok tôlem, ti gonosztevôk!" (Mt 7, 21-23)

Szerelmi és eljegyzési történet az elôadói székrôl? Igen, szerelmi és eljegyzési történet az elôadói székrôl! Mert az eljegyzés kérdése a lélek

Egy gyönyörű nyári reggelen mosolygott a nap egy kis fiucskára, aki éppen akkor született egy nyomorúságos gunyhóban. Számbónak nevezték a kicsit, akinek szülei, de maga is fekete bôrűen látta meg a napvilágot. Pár héttel Számbó születése után, szülei meghaltak. A gyermekrôl senki sem gondoskodott. Egy árvaház vette fel gondját. Közel az árvaházhoz egy nagyon kedves bácsi és néni lakott, akiknek nem volt gyermekük. Mivel nagyon szerették a gyermekeket, elhatározták, hogy egy kisgyermeket fogadnak otthonukba. Az árvaházba mentek ahol sok kedves gyermeket láttak.

(Dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor)

János 18, 12-13; 19-24 Máté 26, 57-66.

Pages